sábado, 31 de mayo de 2008

Información remitida por SOS Courel

O Conselleiro insulta a SOS Courel

Galego

A raíz do informe da Comisión Europea, sobre as canteiras do Courel, o Conselleiro de Medio Ambiente está cada vez máis nervioso, e así insultounos de xeito grave na prensa de onte mércores:

http://www.gznacion.com/web/notic.php?ide=8621

Acúsanos de:

1.- "mentir",
2.- "andar buscando titulares"
3.- "ten unha teoría apocalíptica do mundo"
4.- "o resto é literatura, gañas de andar buscando titulares, e un afán excesivo de protagonismo de tres señores".
5.- "mentira e demagoxia"
6.- dicir que esa zona "é Rede Natura, é un desastre natural"
7.- e segurou que SOS Courel até colocou na súa páxina web "unha foto que non é de aí"
8.- "postura iluminada"

Tamén no seguinte artigo
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Medio/Ambiente/promete/cerrar/pizarreras/Courel/anos/elpepiautgal/20080524elpgal_3/Tes
acúsanos indirectamente de quitarlle o pan a Xente: Es muy fácil decir, 'oiga, cierre usted todo', pero la gente tiene que comer". Nos cremos que esta situación é culpa da Xunta e polo tanto é quen lle debe garantir o salario aos traballadores pase o que pase

SOS Courel xa comunicaou estes insultos a Comisión Europea, por estarse incumprindo gravemente o Convenio Aarhus, ratificado por España, sobre o acceso á información, á participación do público e na toma de decisións e o acceso á xustiza en materia de medio ambiente:

Que no Artículo 3. Disposiciones xerais, apartado 8, di:

“ Cada Parte velará por que las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las disposiciones del presente Convenio no se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas ni sometidas a medidas vejatorias por sus actos.”

A “mentira” de SOS Courel, Sr Conselleiro, sae no BOE
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2006/160145 que dice:

Que no parágrafo 5º di: El río Redomás está invadido tanto por el banco de explotación de pizarra actual como por la escombrera de estériles aguas abajo de dicho banco, generando una gran contaminación de las aguas por la elevada concentración de sólidos en suspensión.
Hoxe xoves, nunha reunión do Conselleiro e o Director Xeral, Benito Reza, con ADEGA, Federación Ecoloxista Galega, Amigos da Terra e a Federación Galega de Medio Ambiente (FEGAMA), calificaron como “barato” o discurso de “SOS Courel”

Cremos que debe ser o primeiro caso, onde unha autoridade dun país denunciado (Reino de España) insulta aos denunciantes.

Saúdos
SOS COUREL soscourel@mundo-r.com
607 22 58 87 http://es.youtube.com/watch?v=7EienpYjX6o

Castellano

A raíz del informe de la Comisión Europea, sobre las canteras del Courel, el Conselleiro de Medio Ambiente está cada vez más nervioso, y así nos insultó de manera grave en la prensa de ayer:

http://www.gznacion.com/web/notic.php?id=8621

Nos acusa de: 1.- "mentir", 2.- "andar buscando titulares", 3.- "tiene una teoría apocalíptica del mundo", 4.- "el resto es literatura, ganas de andar buscando titulares, y un afán excesivo de protagonismo de tres señores", 5.- "mentira y demagogia", 6.- decir que esa zona "es Red Natura, es un desastre natural", 7.- y aseguró que Sos Courel hasta colocó en su página web "una foto que no es de ahí", 8.- "postura iluminada"

También en el siguiente artículo http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Medio/Ambiente/promete/cerrar/pizarreras/Courel/años/elpepiautgal/20080524elpgal_3/Tienes

nos acusa indirectamente de quitarle el pan a Gente: Es muy fácil decir, 'oiga, cierre usted todo', pero lana gente tiene que comer". Nosotros creemos que esta situación es culpa de la Xunta y por lo tanto es quien debe garantizar el salario a los trabajadores pase lo que pase. Sos Courel ya comunicó estos insultos a Comisión Europea, por estarse incumpliendo gravemente el Convenio Aarhus, ratificado por España, sobre el acceso a la información, a la participación del público y en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente: Que en el Artículo 3. Disposiciones generales, apartado 8, dice:

“ Cada Parte velará por que lanas personas que ejerzan sus derechos de conformidad con lanas disposiciones de él presente Convenio en el se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas ni sometidas la medidas vejatorias por sus actos”.

La “mentira” de SOS Courel, Sr Conselleiro, sale en el BOE
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2006/160145

Que en el paragrafo 5º dice: “El río Redomás está invadido tanto por el banco de explotación de pizarra actual como por la escombrera de estériles aguas abajo de dicho banco, generando una gran contaminación de las aguas por la elevada concentración de sólidos en suspensión.”
Hoy jueves, en una reunión del Conselleiro y el Director Xeral, Benito Reza, con ADEGA, Federación Ecoloxista Galega, Amigos da Terra, Verdegaia y la Federación Galega de Medio Ambiente, calificaron como “barato” el discurso de “SOS Courel”

Creemos que debe ser el primero caso, donde una autoridad de un país denunciado (Reino de España) insulta a los denunciantes.

SOS COUREL soscourel@mundo-r.com
607 22 58 87
http://es.youtube.com/watch?v=7EienpYjX6o

No hay comentarios: