lunes, 2 de febrero de 2009

Desfachatez eólica monumental Tripartita no Courel

Información remitida por nuestros colegas de SOS Courel.:
---------------------
Asociación Ecolóxico-Cultural SOS Courel
(Santa Eufemia 32. Folgoso do Courel. 27327-Lugo ).
Teléfono de contacto 607 22 58 87 http://soscourelsos.blogspot.com/

Galego
Desfachatez eólica monumental Tripartita no Courel, no Territorio Histórico do Camiño de Santiago.
PP, PSOE e BNG, en consenso e harmonía, en sucesivos gobernos, tramitaron e aprobaron a instalación do parque Eólico do Oribio, no espazo natural do Courel, en plena Rede Natura 2000, e dentro do Territorio Histórico do Camiño de Santiago.
Os viraventos xirarán a 1600 metros de altitude, aproximadamente a mesma altura que o Piapaxaro, e serán visibles dende Astorga ata o Pico Sacro. Os muíños coroaran a Devesa do Iribio (Oribio en castelán) o mellor bosque do o Camiño de Santiago.
As imaxes Serra do Iribio, a gran barreira do occidente Courelá, son as protagonistas visuais do seguinte vídeo, aparece no minuto 0:45 ata o 2:12, logo reaparece catro veces (2:39-2:45>> 3:02-3:10>>3:57-4:01>>e do 4:06 ata o final).
Música: Cantar de Cego (Letra: Florencio Da Fontaneira e Maria Pilar)http://es.youtube.com/watch?v=PW5O1P6VWLs
Para disimular tal escándalo a Declaración de Impacto Ambiental propón unha solución simpática, didáctica e enxeñosa: http://medioambiente.xunta.es/viewExpPdf.do?id=2005/0296
ver na páxina 6 “Co fin de compensar a incidencia visual do parque eólico, adoptaranse as medidas compensatorias propostas polo promotor e consensuadas coa Dirección Xeral de Turismo, destacando as relativas ao pintado das torres dos aeroxeradores con motivos do Camiño de Santiago, implantación de pantallas vexetais naqueles puntos onde teña lugar o impacto visual da obra proxectada e adecuación dunha sala como aula didáctica da enerxía eólica, entre outras.”
Como os muíños de máis de 100 metros de altura, son imposibles de tapar, supoñemos que coa pantalla vexetal, taparán entón todo o Camiño de Santiago, como mínimo dende o Cebreiro ata Sarria. Non estaría mal que a Xunta ou a oposición publicara os datos das toneladas de gas e carbón que estamos aforrando, porque andan dicindo por aí, que a maraña eólica non é máis que unha escusa para “queimar máis”
Se che cadra ben, podes axudarnos acudindo a manifestación do día 15 de Febreiro en Santiago, sairá as 12:00 da Alameda.http://galizanonsevende.org/WordPress/wp-content/mani-2009-gnsv.jpg
Castellano
Desfachatez eólica monumental Tripartita en el Courel, en el Territorio Histórico del Camino de Santiago.

PP, PSOE y BNG, en consenso y armonía, en sucesivos gobiernos, tramitaron y aprobaron la instalación del parque Eólico del Oribio, en el espacio natural del Courel, en plena Red Natura 2000, y dentro del Territorio Histórico del Camino de Santiago.
Las aspas girarán 1600 metros de altitud, aproximadamente la misma altura que el Piapaxaro, y serán visibles desde Astorga hasta el Pico Sacro. Los molinos coronarán la Devesa del Iribio (Oribio) el mejor bosque del el Camino de Santiago.

Las imágenes de la Serra del Iribio, la gran barrera del occidente Courelá, son las protagonistas visuales del siguiente vídeo, aparece en el minuto 0:45 hasta el 2:12, luego reaparece cuatro veces (2:39-2:45>> 3:02-3:10>>3:57-4:01>>y del 4:06 hasta el final). Música: Cantar de Ciego (Letra: Florencio De la Fontaneira y Maria Pilar) http://es.youtube.com/watch?v=PW5O1P6VWLs

Para disimular tal escándalo la Declaración de Impacto Ambiental propone una solución simpática, didáctica e ingeniosa: http://medioambiente.xunta.es/viewExpPdf.do?id=2005/0296 ver en la página 6
“Con el fin de compensar el incidencia visual del parque eólico, se adoptarán las medidas compensatorias propuestas por el promotor y consensuadas con la Dirección General de Turismo, destacando las relativas al pintado de las torres de los aerogeneradores con motivos del Camino de Santiago, implantación de pantallas vegetaless en aquellos puntos dónde tenga lugar el impacto visual de la obra proyectada y adecuación de una sala como aula didáctica de la energía eólica, entre otras.”
Como los molinos de más de 100 metros de altura, son imposibles de tapar, suponemos que con la pantalla vegetal, taparán entonces todo el Camino de Santiago, como mínimo desde el Cebreiro hasta Sarria.
No estaría mal que la Xunta o la oposición había publiquen los datos de las toneladas de gas y carbón que estamos ahorrando, porque andan diciendo por ahí, que el lío eólica no es más que una excusa para “quemar más”.
Si estas cerca, puedes ayudarnos acudiendo la manifestación del día 15 de Febrero en Santiago, saldrá las 12:00 de la Alameda. http://galizanonsevende.org/WordPress/wp-content/mani-2009-gnsv.jpg

No hay comentarios: