viernes, 4 de julio de 2008

Información remitida por SOS Courel

En Galego

A Xunta de Galicia decidida a acabar co Courel !!

Desobedecendo de xeito temerario a lexislación europea e utilizando fondos comunitarios, a Xunta de Galicia está arrasando o Courel con plantacións piñeiros para destruír a Rede Natura 2000 e aumentar o risco de incendio:

Nos montes da Escrita, no Taro Branco, en Froxán, entre as devesas, ....por toda a Serra

- Utilizan maquinaria pesada para destruír os hábitats propios do Courel, destrúen a cuberta vexetal e expoñen o chan a erosión, coa conseguinte acidificación e morte das augas dos ríos.

- Coa ocupación do monte por plantacións masivas de piñeiros, estase a desbotar definitivamente calquera oportunidade para as explotacións gandeiras, apícolas, froiteiras, ...

- Achegan as plantacións de piñeiros a soutos, devesas, prados, cultivos .... co que aumenta o risco de incendiar este espazo protexido.

- Non se respectan e destrúense os elementos arqueolóxicos e históricos: mámoas, castros, covas, paisaxe tradicional, camiños tradicionais, .....

- Engánasenos aos veciños: cando pedimos castiñeiros, faias, teixos, carballos, careixeiras, freixos, pradairos, ..... dísenos que só están permitidos os pinos.

- Lonxe de habilitar cortalumes con franxas de frondosas e prados de regadío, insístese coa fabricación de “autovías” de terra morta que parcelan toda a Serra, nunha orxía de desfeita paisaxística sen precedentes no Courel.

- Mirando o rumbo do Courel, calquera se pode preguntar para que serve toda a literatura ambiental, de sostibilidade e paisaxística con que se adorna a Propaganda Institucional que nos recorda cada día o ben que vai este País.

- Visto o trato que nos está dando a Xunta, e despois de avisalos reiteradamente, varías asociacións do Courel, estamos preparando unha nova queixa ante a Comisión Europea por incumprimento da normativa comunitaria e por posible fraude aos Fondos da UE.

Así viaxa o Courel cara o Parque natural. Santa Eufemia en dúas fases:

http://www.espacionatural.com/4images/data/media/14/Santa-Eufemia.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_FETD9tnsDKs/RwrB0dcEs4I/AAAAAAAAATs/MXtwfbjJoG4/s1600-h/6a1.jpg

A propósito da destrucción do Courel, mañá sábado, día 5 de xullo, en “La Vanguardia”, con referencia na portada , sairá unha reportaxe de tres páxinas adicada ao Courel. http://www.lavanguardia.es

Saúdos
SOS Courel, xullo de 2008
607 22 58 87 mhtml:%7BC8444EBB-A09A-4837-926B-0A566DBC04C8%7Dmid://00000017/!x-usc:mailto:soscourel@mundo-r.com

Castellano

La Xunta de Galicia decidida a acabar con el Courel !!

Desobedeciendo de manera temeraria la legislación europea y utilizando fondos comunitarios, la Xunta de Galicia está arrasando el Courel con plantaciones pinos para destruir la Red Natura 2000 y aumentar el riesgo de incendio:

En montes de la Escrita, en el Taro Blanco, en Froxán, entre las Devesas, ....por toda la Sierra - Utilizan maquinaria pesada para destruir los hábitats propios del Courel, destruyen la cubierta vegetal y exponen el suelo a erosión, con la conseguíente acidificación y muerte de las aguas de los ríos.

- Con la ocupación del monte por plantaciones masivas de pinos, se está descartando definitivamente cualquier oportunidad para las explotaciones ganaderas, apícolas, frutales, ...

- Acercan las plantaciones de pinos a soutos, devesas, prados, cultivos .... con lo que aumenta el riesgo de incendiar este espacio protegido.

- No se respetan y se destruyen los elementos arqueológicos y históricos: mámoas, castros, cuevas, paisaje tradicional, caminos tradicionales, .....

- Se nos engaña a los vecinos: cuando pedimos castaños, hayas, tejos, robles, cerezos, fresnos, arces, ..... se nos dice que sólo están permitidos los pinos.

- Lejos de habilitar cortafuegos con franjas de frondosas y prados de regadío, se insiste con la fabricación de “autovías” de tierra muerta que parcelan toda la Sierra, en una orgía de destrozo paisajístico sin precedentes en el Courel.

- Mirando el rumbo del Courel, cualquiera se puede preguntar para que sirve toda la literatura ambiental, de sostenibilidad y paisajística con que se adorna la Propaganda Institucional que nos recuerda cada día lo bien que ve este País.

- Visto el trato que nos está dando la Xunta, y después de avisarlos reiteradamente, varías asociaciones del Courel, estamos preparando una nueva queja ante la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria y por posible fraude a los Fondos de la UE. Así viaja el Courel cara el Parque natural. Santa Eufemia en dos fases:

http://www.espacionatural.com/4images/data/media/14/Santa-Eufemia.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_FETD9tnsDKs/RwrB0dcEs4I/AAAAAAAAATs/MXtwfbjJoG4/s1600-h/6a1.jpg

A propósito de la destrucción del Courel, mañana sábado, día 5 de julio, en “Lana Vanguardia”, con referencia en la portada , saldrá un reportaje de tres páginas dedicado al Courel. http://www.lavanguardia.es/

Saludos SOS Courel,
julio de 2008
607 22 58 87
soscourel@mundo-r.com

No hay comentarios: