viernes, 26 de febrero de 2010

Ayuda para "O Courel"

Hola ecedecianos y amigos, en esta entrada solicito ayuda de todos vosotros para una de nuestras zonas clásicas de espeleología, "O Courel". Hace muchos años que con cierta regularidad visitamos esta zona para hacer lo que más nos gusta, espeleología. Siempre sus vecinos nos han recibido con los brazos abierto y tratado como uno más de la zona. Sin duda alguna, un motivo más para volver, volver y volver.

No todo en este mundo y para nosotros es espeleología. Muchos de nosotros también tuvimos la suerte de vivir en pequeños pueblos, en mi caso uno en plena cuenta minera del las montañas leonesas. Hoy prácticamente ha desaparecido y hemos sido capturados por la ciudad, entornos no creados para desarrollar un estilo de vida próximo a la felicidad. Hemos perdido mucho. Tal vez eso es lo que nos hace que casi todo nuestro tiempo libre tratemos de desaparecer de las ciudades.

Pero bueno, ¿qué es lo que quiero pediros con esta entrada?. Muy sencillo, debemos ayudar en todo lo posible a los vecinos del Courel. Los pueblos desaparecen, y creo que estamos en la obligación de ayudar en toda acción que pueda favorecer el desarrollo tecnológico, sanitario, en educación, etc., etc., de nuestros pueblos. Tal vez de esta forma paremos la despoblación de las zonas rurales y lo que ello conlleva.

Al igual que se está haciendo en Portugal, estando en todo momento al lado de los vecinos del Parque do Gerés y otros parques, en contra de la Portaria-Ley 1245/09, como principales afectados de tal iniciativa, aquí debemos apoyar a los vecinos del Courel en su demanda de atención sanitaria. Bueno, ¿qué podemos hacer?. Adjunto email remitido por SOS Courel. En pocas palabras, selecciona el escrito que adjunta, incluye tus datos, y remítelo a las direcciones email que se indican.

Versión en castellano disponible en http://courel.blogspot.es/

Muchas gracias a todos,
-----------------------------------------------------
Axudanos!
a denunciar a desatención sanitaria no Courel

No ano 2001, a Xunta de Galicia e os sindicatos, CC.OO., CESM-SATSE, CIG, CSI-CSIF e UGT, pactaron a atención ás urxencias extrahospitalarias en Galicia, pero deixaron o Courel sen atención polas noites, a máis de tres horas do Hospital dende que se activa unha emerxencia, a pesar de ser unha Zona Especial que todos eles estiveron de acordo en declarar con fundamento nas súas peculiares características socioeconómicas e orográficas.

Despois de nove anos de queixas, reclamacións e desgracias, se o tes a ben axúdanos a denunciar de novo deste xeito sinxelo:

1- Copia todo o texto da denuncia, dende “Ao Valedor do Pobo” ata “Asinado:…….”
2- Pégao no teu correo electrónico.
3- Rechea nel os teus datos persoais ou os da túa asociación según corresponda.
4- Evíao aos seguintes enderezos do Sergas, do Valedor do Pobo e dos sindicatos dos profesionais da sanidade

secretaria.xeral@sergas.es, rexistro@valedordopobo.com, cesm@cesm-galicia.org, ugt@galicia.ugt.org, galicia@csi-csif.es, sn@galicia.ccoo.es, cig.prensa@galizacig.com

5- Pon o “asunto”, por exemplo INDIOLENCIA SANITARIA NO COUREL, se te esqueces non pasa nada.
6-Reenvíallo a todos os teus contactos que poidan estar interesados en axudarnos.
7- O Valedor do Pobo, normalmente contesta, a todos/as. Este caso xa o admitiu a trámite e abriu unha investigación da que informara no Parlamento de Galicia.

Saúdos
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ao Valedor do Pobo
Á Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade.
A todas as Centrais Sindicais da Sanidade PúblicaD………………………. con DNI, …………………..con domicilio a efectos de comunicación en ……………………………………………………………………., Teléfono…………………., ; quere denunciar os seguintes feitos:

1__O Concello de Folgoso do Courel (Lugo), foi recoñecido como zona de Montaña por:

A__Pola orden Ministerial de 6 de marzo de 1985. (MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)
B__Pola Directiva 86/466/CEE da Unión Europea

O artigo 130.2 da Constitución Española do título VII di:

Co mesmo fin, dispensarase un tratamento especial ás zonas de montaña.
Este artigo da Constitución Española, foi desenvolvido pola vixente Ley 25/1982, de 30 de junio, de Agricultura de Montaña, que no seu artigo 1, di:
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de un régimen jurídico especial para las zonas de agricultura de montaña con el fin de posibilitar su desarrollo social y económico, especialmente en sus aspectos agrarios, manteniendo un nivel demográfico adecuado y atendiendo a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus poblaciones.
Esta lei, que no Courel está sen aplicar na súa totalidade, advirte claramente na súa disposición transitoria segunda:
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta que no se desarrolle el mandato del artículo 130.2, de la Constitución, no se realizarán reestructuraciones de servicios y equipamientos que supongan una supresión o disminución de personal o medios (Escuelas, médicos, transportes públicos, etc.).
A pesares desta advertencia , no ano 2002, elimináronse as gardas médicas nocturnas no concello do Courel, por respectar un pacto que se establecera entre a Xunta e as centrais sindicais, quedando sen asistencia, dende as 10 da noite ata as 8 da mañá do día seguinte.

2__Os veciños e veciñas tardan en chegar ata o hospital máis próximo, en Monforte de Lemos ou en Lugo, máis de tres horas, dende que se activa o servizo de emerxencias.


3__O Courel queda pechado pola neve varias veces ao ano. Como normalmente comeza a nevar por a noite, queda tamén sen médico.

4__En caso de emerxencia, por absurdos protocolos asistenciais, as ambulancias deben dirixirse e parar primeiro no Centro Médico de Quiroga que non ten máis mesmos medios materiais que os do Courel, por culpa deste arrodeo innecesario pódese chegar a perder máis de hora e media para chegar ó hospital, de Monforte ou Lugo. Debido, a parte da perda de tempo na parada, a que Quiroga está máis lonxe de Lugo que moitos núcleos poboados do Courel.


5__A falta dun servizo sanitario axeitado e próximo, é unha das causas do despoboamento dramático e terminal que está a vivir o Courel, onde a maioría dos residentes, son persoas maiores de 60 anos. É moi común que moitos/as veciños/as abandonen, o Courel, para vivir noutras vilas que ofrecen maior seguridade asistencial, despois de comprar unha vivenda ou conseguir praza nunha residencia de maiores, fora do seu propio concello

6__Según o artigo 10 da vixente LEI 45/2007, de 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural, o Courel é unha zona rural prioritaria:
por ser unha zona “.... con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.”
E por ser unha das “....áreas integradas en la Red Natura 2000”

e según o artigo 30:
Para facilitar o acceso da poboación rural a uns servizos públicos sanitarios de calidade, o Programa poderá establecer medidas que persigan:
a) A mellora da sanidade, en particular da Atención Primaria, singularmente nas zonas rurais prioritarias, que permita asegurar uns servizos sanitarios básicos de proximidade en cada zona rural.
a) A posta a disposición dos profesionais do Sistema Nacional de Saúde, que exercen no medio rural, das máis modernas tecnoloxías e medios e, en particular, da telemedicina.
b) A mellora do acceso dos cidadáns que residen no medio rural a unha atención sanitaria especializada de calidade, prestando unha atención singular ás urxencias médicas.


Por todo o ante dito, esixo á Xunta de Galicia a devolución inmediata da asistencia sanitaria e de urxencias permanentes ao noso Concello, para salvagardar a saúde e a seguridade dos veciños e veciñas, e que se teña por presentada esta queixa,

En……………..,a …….de …………..de 2010

Asinado:…………………………………….,

5 comentarios:

courel dijo...

Tabién teneis una versión en castellano en http://courel.blogspot.es/

Laura dijo...

Hecho!!

A ver si entre todos conseguimos algo por una vez...

Besos!

Nino dijo...

Gracias Laura, ayudar a los vecinos de nuestra zonas de actividad en todo lo que podamos es lo mínimo que podemos hacer.

Un abrazo muy fuerte,

Julio dijo...

Pues hecho también, Nino, he mandado esos correos que nos pides.

Estoy totalmente de acuerdo con el fondo del tema y con la exposición que haces en tu nota.

Y me alegro de que se promuevan estas inciativas desde el Club.

Un abrazo
Julio
ECDC Andalucía

Nino dijo...

Gracias Julio, es lo mínimo que podemos hacer por la gente que vive en las zonas que llevamos desde hace muchos años visitando para hacer espeleo. Siempre nos han tratado muy bien y estamos en deuda con ellos.

--
Salu2,
NINO