domingo, 23 de septiembre de 2012

Préstamo de material de espeleo de la EGE de la FGE

La FGE nos remite un formulario que permitirá a los federados solicitar en préstamo material de espeleo. Formulario disponible aquí. También se incluirá en la sección-menú de utilidades del blog.

CASCO CON ILUMINACIÓN
 
ARNÉS PÉLVICO CON MAILLÓN
 
ARNÉS DE PEITO
 
BLOQUEADOR VENTRAL
 
PUÑO CON PEDAL    
 
DESCENSOR CON MOSQUETÓN DE SEGURO E MOSQUETÓN DE FREO
 
CABOS DE ANCLAXE CON MOSQUETÓNS

·       A solicitude realizarase con SETE días de antelación, mesmo cando a retirada do obxecto do préstamo se faga directamente nos locais da F.G.E. Este enviarase a través dunha empresa de transporte con entrega a domicilio, correndo o peticionario cos gastos de envío e devolución (Art.44 Regulamente FG.E.)
·       A devolución do material realizarase, como máximo, ao TERCEIRO día de finalizada a actividade (Art. 45 do Regulamente da F.G.E.)

No hay comentarios: